+ 48 794 999 082 biuro@printcup.pl

Zgoda na przetwarzanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu związanym z kontaktem, przez firmę Agencja Reklamowa No.One zwaną Print Cup z siedzibą w Zgierzu przy ul.Boya Żeleńskiego 19/3. Zgodnie z art. 13 ust. 2 firma informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że: a) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i w celu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszej zgody, b) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, a także prawo ich poprawiania, c) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację, d) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, e) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W zakresie określonym w pkt. a), e) powyższego oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres: biuro@printcup.pl