+ 48 794 999 082 biuro@printcup.pl

Warunki współpracy

Wstępne

Właścicielem serwisu i administratorem jest firma Krzysztof Kubacki Agencja Reklamowa No.One
z siedzibą w Zgierzu, zwana dalej Printcup.pl
Firma realizuje wyłącznie hurtowe zamówienia na potrzeby firm i instytucji (B2B),
nie prowadzi sprzedaży detalicznej (B2C).
Wszystkie zlecenia realizowane są zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

Zapytania ofertowe

Mogą Państwo złożyć zapytanie ofertowe poprzez formularz znajdujący się na stronie produktu,
drogą elektroniczną poprzez email-a, bądź telefonicznie.
W odpowiedzi na Państwa zapotrzebowanie,
zostanie przesłana oferta drogą elektoniczną na podany adres email.

Zamówienia

Umowa sprzedaży jest zawarta w momencie podpisania zamówienia przez Zamawiającego,
osoby uprawnionej do zobowiązań finansowych firmy.
W zamówieniu zostaną określone wybrane produkty z identyfikującym je kodem, zamawianą ilością i ceną.
Jeśli zamawiany jest produkt ze znakowaniem, określona jest metoda znakowania,
ilość naniesionych kolorów i jego wielkość. W tym przypadku do zamówienia załączana jest wizualizacja produktu z wybraną metodą znakowania.
W zamówieniu jest również uzgodniony termin dostawy wybranych produktów.
Termin realizacji zamówienia liczony jest od daty otrzymania potwierdzenia zamówienia,
pisemnej akceptacji projektu i uregulowania płatności.
W przypadku jakichkolwiek zmian projektu (rodzaj powłoki, technika wykonania itp.)
termin realizacji liczony jest od nowa.
Printcup.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku gdy nie ma faktycznej możliwości jego realizacji ze względu na brak asortymentu u swojego dostawcy.
Printcup.pl zastrzega sobie prawo zmiany techniki znakowania po wcześniejszym
ustaleniu tego faktu z Zamawiającym.
Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w opisach dostarczonych przez dostawców zewnętrznych. Printcup.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeśli na stanie magazynowym jest niewystarczająca ilość towaru bądź jeśli termin realizacji jest nierealny do wykonania, o czym poinformuje klienta drogą mailową oraz telefonicznie.
Podpisanie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez zamawiającego wszystkich postanowień zawartych w Regulaminie katalogu internetowego Printcup.pl.

Rezygnacja zamówienia

Z zamówienia można zrezygnować do momentu gdy firma Printcup.pl nie podjeła działań związanych z: zamówieniem materiałów do produkcji, z samą produkcją lub znakowaniem towaru.
W przypadku rozpoczęcia realizacji zamówienia, Rezygnacja z zamawianego towaru,
po podpisaniu zamówienia przez Zamawiającego, wiąże się z poniesieniem kosztów
w wysokości zamawianego towaru. Printcup.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia,
jeśli na stanie magazynowym jest niewystarczająca ilość towaru
bądź jeśli termin realizacji jest nierealny do wykonania,
o czym poinformuje klienta drogą mailową oraz telefonicznie.

Płatności

Uzgodniony przed złożeniem zamówienia termin i sposób płatności jest uzależniony
od historii współpracy z naszą firmą.
Stałym Klientom przyznajemy rabaty i dogodne warunki płatności.

Wysyłka towaru

Termin dostawy zamawianych produktów jest ustalany indywidualnie i jest zawarty w zamówieniu.
Koszty związane z dostawą zamawianych produktów pokrywa Zamawiający.
Zamawiający ma prawo do zamówienia własnego środka transportu.
Printcup.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostawy,
w przypadku istniejących zaległości płatniczych.

Reklamacje

Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia dostarczonego towaru,
w przypadku wykrycia wady towaru lub błędnej realizacji zamówienia fakt ten,
należy natychmiast zgłosić pracownikowi Printcup.pl.
Termin składania reklamacji wynosi do 7 dni od daty otrzymania przesyłki.
Warunkiem przyjęcia reklamacji jest odesłanie towaru na własny koszt
lub dostarczenie osobiście na adres sklepu, załączając pisemny opis
wady produktu oraz swoje dane i nr zamówienia.
W przypadku niezgodności dostarczonego towwaru z podpisanym zamówieniem przez Zamawiającego,
Printcup.pl zobowiązany jest do dostarczenia braków, lub wymiany wadliwych towarów.
Printcup.pl zastrzega sobie prawo do wystąpienia różnicy pomiędzy
odcieniem koloru artykułów wskazanych na stronie serwisu,
a odcieniem koloru przesłanego towaru będącego przedmiotem zamówienia.
Definicja wady fizycznej: Wady fizyczne występują wtedy, gdy wartość lub użyteczność rzeczy została zmniejszona biorąc pod uwagę przeznaczenie rzeczy. Odstępstwa koloru w ramach 2 stopni w skali wzornika PANTONA nie jest wadą fizyczną produktu.
Reklamacje towarów znakowych przez inne podmioty niż Printcup.pl nie będą rozpatrywane.

Postanowienia końcowe

Printcup.pl zastrzega sobie prawo do:
– wprowadzenia lub wycofania produktów do/z oferty w trakcie dnia,
– dokonania zmian w organizowanych akcjach promocyjnych w trakcie dnia,
– wydłużenia czasu realizacji zamówienia w przypadku gdy opóźnienie jest
spowodowane przez czynniki niezależne od firmy.
W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin zastosowanie znajdują
przepisy kodeksu cywilnego. Ewentualne sprawy sporne będą rozstrzygane w sądzie
właściwym dla właściciela firmy Printcup.pl.
Printcup.pl zastrzega sobie prawo wykorzystania wyprodukowanych
oraz oznakowanych produktów reklamowych w celach marketingowych.
Printcup.pl zastrzega sobie prawo do wykorzystania logotypów firm i instytucji
składających zamówienia do celów marketingowych.
Logotypu nie zostaną wykorzystane po złożeniu pisemnego zastrzeżenie do ich użycia.
Znaki firmowe oraz logotypy firm składających zamówienie
nigdy nie są udostępniane osobom trzecim.

Wybierz Swój kolor

Filiżanki, Kubki, Kieliszki, Szklanki i Kufle